Texto

Título Os 20 Anos da Oficina Musical
Intérprete Oficina Musical
Intérprete Álvaro Salazar
Autor António Gonzalez