Texto

Título Diálogo entre Emmanuel Nunes e Enrique Macías
Obra Quodlibet
Compositor Emmanuel Nunes
Autor Enrique X. Macías
Autor Emmanuel Nunes