Audio

Title Sete Apotegmas
Work Sete Apotegmas
Composer Fernando Lopes-Graça
Performer Opus Ensemble
Access