Text

Title Duas Poesias de Lorenzo Stecchetti para voz e piano (1920)
Work Duas Poesias de Lorenzo Stecchetti
Composer Luís de Freitas Branco
Author Nuno Bettencourt Mendes