Registo Vídeo

Título Trovadores galaico-portugueses / Cantigas de Martin Codax / Cantigas de Santa Maria / Cantigas do Rei D. Dinis, séc. XII-XIV
Autor Jorge Matta