Text

Title Galegos na Escaleira
Composer Enrique X. Macías
Author Camilo Valdeorras