Text

Title Mirages para piano (1910-11)
Work Mirages I e II
Composer Luís de Freitas Branco
Author Nuno Bettencourt Mendes